Ogłoszenia:
2019.06.25Dobiegają końca szkolenia na prawo jazdyW Bielsku- Białej dobiega końca kurs na prawo jazdy kat. C, C+E, który rozpoczął... więcej...
Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

Informacje o projekcie

NR PROJEKTU:POWR.01.02.01-24-0014/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 836 545,14 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 547 840,24 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.03.2018r. do 31.12.2019r.
NAZWA PROJEKTU: Kwalifikacje dla młodych

Projekt adresowany jest dla osób w wieku 15-29 lat, bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie województwa śląskiego. Projekt „Kwalifikacje dla młodych „realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 marca 2018 do 31grudnia 2019 roku

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 95 os. (48k/47m) w wieku 21-29 lat, w tym niepełnosprawnych, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzieży NEET, niezarejestrowanej w urzędach pracy os. długotrwale bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach pracy.

Celem głównym projekt jest poprawa szans na znalezienie pracy w branży transportowej, jako kierowca ciężarówki.

Wsparcie w ramach projektu:

Projekt zakłada wsparcie odpowiadające na zidentyfikowane bariery i trudności w wejściu i utrzymaniu na rynku pracy, oparte na elementach indywidualnych i kompleksowej pomocy:

 1. Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie Indywidualnych Planów Działania
  • Identyfikacja oczekiwań, określenie ścieżki aktywizacji edukacyjno-zawodowej(12h/os.)
  • Aktualizacja IPD w trakcie trwania projektu (5h/os.)
 2. Pośrednictwo pracy (20h/os.)
  • Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej
  • Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy
  • Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia
  • przedstawienie UP ofert pracy adekwatnych do zdobytych kwalifikacji
 3. Szkolenia zawodowe
  • Kierowca kat C, C+E (50h +45H)
  • Szkolenia z zakresu kwalifikacjiwstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy (140h)
  • Zwrot kosztów dojazdu za szkolenie
 4. Staże zawodowe – 3 miesięcy/os. dla 77 uczestników
  • Zwrot kosztów dojazdu na staż
 5. WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE