Ogłoszenia

1 2 następna

2019.01.25 Zapraszamy do uczestnictwa w darmowym szkoleniu prawo jazdy

Zapraszamy do uczestnictwa w darmowym szkoleniu prawo jazdy kategorii D dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe realizowanego w ramach projektu „Kwalifikacje dla młodych”, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Projekt skierowany jest dla osób długotrwale bezrobotnych pomiędzy 21 a 29 r.ż - osoby długotrwale bezrobotnej różnią się w zależności od wieku: młodzież (< 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Ponadto uczestnicy w ramach projektu otrzymają wsparcie w postaci:

  • doradztwa zawodowego
  • pośrednictwa pracy
  • stypendium szkoleniowe
  • materiały dydaktyczne
  • catering podczas realizowanych zajęć
  • zwroty za dojazdy na zajęcia

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój.

1 2 następna