Ogłoszenia

2018.02.25 Rozpoczęliśmy rekrutację

Rozpoczęliśmy rekrutację na bezpłatne wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia w ramach projektu „Kwalifikacje dla młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zostanie zrekrutowanych 95 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie województwa śląskiego.

Zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie!