Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

Dokumenty do pobrania

Dokumenty:

  1. Regulamin rekrutacji do projektu (otwórz plik)
  2. Formularz rekrutacyjny (otwórz plik)
  3. Deklaracja udziału w projekcie (otwórz plik)
  4. Oświadczenie Uczestnika projektu o statusie w chwili przystąpienia do projektu (otwórz plik)
  5. Oświadczenie Uczestnika projektu (otwórz plik)
  6. Umowa uczestnictwa w projekcie (otwórz plik)